Press "Enter" to skip to content

Rally 2020 Cancelled due to Covid-19.

Due to the current Covid-19 crisis and partial lockdown we are unfortunatelly forced to cancel our 2020 Rally. It’s not easy for us to take this decision, but first and foremost we have to take care of each other and take our precautions. At the moment we are uncertain how long this crisis will last and therefore we can not take the necesarry preparations for the rally in time.

Stay safe!
Sincerly yours BDVSC-YCCB


Vanwege de huidige Covid-19-crisis en gedeeltelijke lockdown zijn we helaas gedwongen onze 2020 Rally te annuleren. Het is voor ons niet gemakkelijk om deze beslissing te nemen, maar eerst en vooral moeten we voor elkaar zorgen en ook onze voorzorgsmaatregelen nemen. Op dit moment weten we nog niet hoe lang deze crisis zal duren en daarom kunnen we de noodzakelijke voorbereidingen voor de rally niet op tijd nemen.

Veel sterkte in deze tijden,
Met vriendelijke groet, BDVSC-YCCB